Begraven of Cremeren

In de 19e eeuw was cremeren in Nederland verboden. Het eerste Nederlandse crematorium werd in 1913 gebouwd en een jaar later vond de eerste crematie in Nederland plaats, inmiddels dus ruim 100 jaar geleden. In 1968 werd in de Wet op de lijkbezorging crematie gelijk gesteld aan begrafenis. 

Naast begrafenis of crematie is er één wettelijk toegestaan alternatief in Nederland, namelijk het ter beschikking stellen van het lichaam van de wetenschap. 

Een vierde mogelijkheid lijkt in aantocht te zijn, namelijk cryomeren, vooralsnog wordt deze techniek nog nergens ter wereld toegepast en is bij wet in Nederland (nog) niet toegestaan. 

Voor velen is de keuze voor begraven of cremeren ingegeven door religie of traditie. Anderen maken een keuze op gevoel, of laten de keuze aan de nabestaanden op basis van hun gevoelens.

Begraven

Begraven is een langzaam en natuurlijk proces. Een begrafenis is de plechtigheid waarbij iemand die is overleden begraven wordt. Andere woorden voor begrafenis zijn teraardebestelling, graflegging en inhumatie. Het woord uitvaart wordt voor zowel een begrafenis als voor een crematie gebruikt. 

Dat het lichaam van de overledene nog steeds ergens is kan als gedachte troost geven aan de nabestaanden. Tevens biedt begraven een tastbare gedenkplaats. 

Een begrafenis mag alleen plaatsvinden op door overheid aangewezen plaatsen. Een begrafenis in (eigen) tuin is dus alleen mogelijk indien de overheid hiervoor toestemming heeft verleend.

Cremeren

Een crematie is de plechtigheid waarbij iemand die is overleden gecremeerd wordt. Andere woorden voor crematie zijn verassing en lijkverbranding. 

Het is een misverstand dat een lichaam verteert door de vlammen in de crematieoven. De verassing geschiedt namelijk door de hoge temperatuur in de oven van circa 1100 graden Celsius. De verassingstijd is ongeveer 1,5 uur en de as van een volwassen persoon weegt ongeveer 2,5 tot 3 kilogram (inclusief de uitvaartkist).

Ter beschikking van de wetenschap stellen

Om uw lichaam beschikbaar te stellen, moet u zelf toestemming geven aan een anatomisch instituut. Zij vragen u een handgeschreven verklaring (codicil) te maken. Hierin staat dat uw lichaam na overlijden aan de wetenschap wordt afgestaan. Dit codicil wordt bewaard op het anatomisch instituut en zowel u as uw huisarts ontvangen een kopie. 

Na overlijden staat u uw hele lichaam af aan de wetenschap. Het anatomisch instituut geeft uw lichaam niet terug aan de nabestaanden.

Cryomeren

Een cryomatie (ookwel promessie) is een alternatieve uitvaarttechniek waarbij het lichaam van de overledene wordt gevriesdroogd. Na het vriesdrogen blijft een hoeveelheid poeder over, welke in 6 tot 12 maanden vergaat tot compost. 

Vooralsnog is cryomeren in Nederland (nog) niet toegestaan en zijn er ook geen "cryomatoria".

Wenst u vrijblijvend meer informatie?

Vul onderstaand formulier in met uw vraag en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.