Coronavirus en de uitvaart

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nedeland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Laatste update: 21 januari 2021 12:00 uur. 

Op deze pagina van Alphega informeren wij u graag over de gevolgen en eventuele aanpassingen die door het uitbreken van het virus van toepassing zijn voor uitvaarten. Antwoorden op meer algemenere vragen kunt u vinden op de website van het RIVM, link hier. De ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar snel op, namens Alphega zullen deze pagina zo actueel mogelijk proberen te houden.

 

Welke gevolgen zijn er voor een uitvaart?

De overheid heeft op diverse data verdergaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Per onderdeel van de uitvaart zullen wij uiteenzetten welke (beperkende) maatregelen er van toepassing zijn.

 

Algemeen

Voor iedereen in Nederland gelden de volgende basisregels:

  • blijf bij klachten thuis en laat u testen;
  • houd 1,5 meter afstand van anderen (gezinsleden uitgezonderd);
  • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
  • dringend advies: draag een niet-medisch mondkapje in publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden.

 

Aannamegesprek

Om voor u, maar voor ook onze medewerkers, het risico op overdracht of besmetting van het virus zo veel mogelijk te beperken verzoeken wij u:

  • om het aantal nabestaanden waarmee de uitvaart wordt besproken zo klein mogelijk te houden;
  • het aannamegesprek te laten plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte;
  • indien gepast zoveel mogelijk telefonisch contant te hebben.

Alphega hecht veel waarde aan het persoonlijk contact met de nabestaanden en zet zich in om dit op een verantwoorde en veilige wijze mogelijk te maken.

 

Laatste verzorging

Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de laatste verzorging (wassen en kleden) van de overledene. Oók niet indien er sprake is van een (vermeende) COVID-besmetting bij de overledene.

Overdacht van het virus door een besmette overledene is beperkt tot een uiterst minimum, omdat overdracht vooral geschied door hoesten, niesen of ademen.

 

Opbaringen

Opbaringen kunnen zowel thuis als in een uitvaartcentrum plaatsvinden zonder beperkingen, uiteraard met inachtneming van de basisregels.

 

Condoleance

Niets is waardevoller dan elkaar steun te betuigen, bijvoorbeeld door te omhelzen, bij het verlies van een dierbare. Door het coronavirus zijn maatregelen afgekondigd dat we, ter bescherming van onze gezondheid, geen handen meer schudden en dat we het sociale en fysieke contact tot het minimum moeten beperken.

Een respectvol alternatief voor handen schudden:

  • Uw hand op uw hart leggen en uw condoleance uitspreken.
  • Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.

De ruimte waar een condeleanceplechtigheid plaatsvindt, bijvoorbeeld uitvaartcentrum of kerkgebouw, kan beperkende maatregelen opleggen voor bijvoorbeeld het maximale toegestane aantal gasten, verplicht dragen van mondkapjes of registratie van gasten. De uitvaartverzorger van Alphega kan de nabestaanden hierbij informeren en begeleiden.

Met ingang van 25 januari 2021 geldt dat er een maximaal aantal van 50 personen is ingesteld bij uitvaarten. Kinderen (tot en met 12 jaar) én medewerkers van de uitvaartverzorging of locatie worden daar niet in meegerekend. 
 

Uitvaartdienst, rouwdienst of kerkdienst

Voor uitvaarten bestaat een uitzondering op de maximale aantallen personen die mogen samenkomen. Er is een bovengrens van 50 personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar en medewerkers uitvaartverzorging), ook dienen de algemene basisregels te worden opgevolgd. Door de minimale onderlinge afstand van 1,5 meter tussen personen (uitgezonderd gezinsleden) is de grootte van locatie voor de uitvaartdienst, rouwdienst of kerkdienst leidend voor de mogelijkheden.

Een uitvaart in een kerkgebouw valt onder de gemaakte uitzondering voor uitvaarten, waardoor de beperking tot maximaal 30 personen in kerken niet geldt bij uitvaarten.

De ruimte waar een uitvaartdienst, rouwdienst of kerkdienst plaatsvindt, bijvoorbeeld uitvaartcentrum of kerkgebouw, kan beperkende maatregelen opleggen voor bijvoorbeeld het maximale toegestane aantal gasten, verplicht dragen van mondkapjes of registratie van gasten. De uitvaartverzorger van Alphega kan de nabestaanden hierbij informeren en begeleiden.

Met ingang van 25 januari 2021 geldt dat er een maximaal aantal van 50 personen is ingesteld bij uitvaarten. Kinderen (tot en met 12 jaar) én medewerkers van de uitvaartverzorging of locatie worden daar niet in meegerekend. 

 

Begraafplaatsen

Voor begraafplaatsen geldt ook een uitzondering op het maximum van veertig personen die bij een buitenactiviteit mogen samenkomen. Er is dus geen beperking aan het aantal personen dat een begrafenis mag bijwonen, zolang de locatie voldoende ruimte biedt om de afstandsmaatregelen in acht te nemen.

Met ingang van 25 januari 2021 geldt dat er een maximaal aantal van 50 personen is ingesteld bij uitvaarten. Kinderen (tot en met 12 jaar) én medewerkers van de uitvaartverzorging of locatie worden daar niet in meegerekend. 

 

Crematoria

Voor crematoria geldt ook een uitzondering op het maximum personen die in een binnenruimte mogen samenkomen, per 25 januari 2021 geldt echter een bovengrens van 50 personen. Er is dus een beperking aan het aantal personen dat een crematieplechtigheid mag bijwonen, ook moet de locatie voldoende ruimte bieden om de afstandsmaatregelen in acht te nemen. In de praktijk zal de reguliere maximale capaciteit niet altijd behaald kunnen worden. De uitvaartverzorger van Alphega kan de nabestaanden hierbij informeren en begeleiden.

Met ingang van 25 januari 2021 geldt dat er een maximaal aantal van 50 personen is ingesteld bij uitvaarten. Kinderen (tot en met 12 jaar) én medewerkers van de uitvaartverzorging of locatie worden daar niet in meegerekend. 

  

Avondklok

Tijdens de periode dat de avondklok geldt, tussen 20.30 uur en 04.30 uur, geldt een uitzondering voor personen die aantoonbaar onderweg zijn in verband met een uitvaart. U kunt dus, ook tijdens de avondklok, 24 uur per dag een beroep op Alphega blijven doen.

 

Overige vragen met betrekking tot uitvaarten

Alphega heeft in de afgelopen maanden vele vragen ontvangen over uitvaarten in relatie tot het virus. Wij delen deze vragen inclusief onze antwoorden graag met u.

 

Ingezonden vraag 1: "Moet de kist direct gesloten worden en blijven?"

Het antwoord: Nee, er is geen aanleiding om de kist direct te sluiten, ongeacht of de overledene in contact is geweest met het virus. Aangezien het coronavirus zich vooral via de lucht door druppels en aerosolen verspreidt, door hoesten, niesen of ademen, kan een overledene nauwelijk besmetting overdragen. 

Het coronavirus zou, volgens de GGD, nog één tot drie dagen besmettelijk kunnen zijn via een overledene onder koele amstandigheden met een hoge luchtvochtigheid. Onderzoek wijst uit dat besmettelijke ziekten meestal na enkele uren tot een dag zijn verdwenen.

 

Ingezonden vraag 2: "Moet een overledene door het coronavirus verplicht worden gecremeerd?"

Het antwoord: Nee, er vinden nog altijd zowel begrafenissen én crematies plaats. Alphega kan de wens van de overledene of nabestaanden op dit punt dus blijven uitvoeren. Overlijden door het coronavirus maakt geen verschil met de gebruikelijke situatie waar een ieder kan kiezen voor een crematie óf voor een begrafenis.

 

Ingezonden vraag 3: "Moet na een thuisopbaring van een door corona overleden persoon het huis in quarantaine?"

Het antwoord: Nee, een door het coronavirus overledene kan het virus niet meer verspreiden, omdat dit gebeurt tijdens ademen, niesen of hoesten. De omgeving rondom een overledene is dus veilig en blijft uiteraard ook veilig nadat de overledene niet meer thuis is. Het huis hoeft dus niet in quarantaine.

 

Ingezonden vraag 4: "Hoe wordt een door corona overleden persoon vervoerd"

Het antwoord: Er zijn geen beperkingen in de wijze waarop een overledene, al dan niet door het toedoen van het coronavirus, vervoerd mag worden. De medewerkers van Alphega prefereren het vervoer van de overledene in een uitvaartkist en per reguliere rouwauto voor alle verplaatsingen. Dus ook vanaf bijvoorbeeld het zieken- of verpleeghuis naar de opbaarlocatie of verzorgingsruimte.

 

Mist u op deze pagina informatie of een antwoord op een vraag, laat het aan ons weten middels het onderstaande formulier. Wij zullen uw opmerking of vraag zo spoedig mogelijk behandelen en plaatsen op deze pagina.

Wenst u vrijblijvend meer informatie?

Vul onderstaand formulier in met uw vraag en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.