Coronavirus en de uitvaart

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nedeland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Laatste update: 11 juni 2020 13:30 uur. 

Op deze pagina van Alphega informeren wij u graag over de gevolgen en eventuele aanpassingen die door het uitbreken van het virus van toepassing zijn voor uitvaarten. Antwoorden op meer algemenere vragen kunt u vinden op de website van het RIVM, link hier. De ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar snel op, namens Alphega zullen deze pagina zo actueel mogelijk proberen te houden.

 

Welke gevolgen zijn er voor een uitvaart?

De overheid heeft op 15 maart verdergaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom is besloten om alle scholen, eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, etc. te sluiten tot en met 6 april en later verlengd tot 11 mei. Deze maatregel wordt gefaseerd verspoepeld nu het coronavirus steeds meer onder controle lijkt te zijn.

Op 23 maart is door de overheid besloten om alle bijeenkomsten te verbieden tot 1 juni, ook met minder dan 100 personen. Voor onder andere uitvaarten is een uitzondering gemaakt welke op 24 maart is gepubliceerd; maximaal 30 personen mogen aanwezig zijn bij uitvaarten. De verwachting is dat per 1 juli het aantal personen bij uitvaarten weer mag toenemen naar maximaal 100.

Voor de gevolgen voor een uitvaart valt nu een uitsplitsing te maken, waarbij per de verwachte data van 1 juni én 1 juli versoepeling van de maatregelen van kracht zullen zijn.

Maatregelen tot 1 juni 2020
Samenkomen en samen met uw familie, vrienden en bekenden rouwen en met elkaar het verlies delen, is nu niet mogelijk in iedere vorm.

De uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken mogen, op last van het RIVM, uit niet meer dan 30 personen bestaan, dit is inclusief medewerkers van kerk, uitvaartcentra, crematoria of begraafplaats en uitvaartverzorger Alphega. Daarbij dient er onderling 1,5 meter afstand genomen kunnen worden.

Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie of thee geschonken en is er geen nazit.

Maatregelen vanaf 1 juni 2020 tot 1 juli 2020

Ook in deze periode geldt dat de uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken, op last van het RIVM, uit niet meer dan 30 personen mogen bestaan, dit is inclusief medewerkers van kerk, uitvaartcentra, crematoria of begraafplaats en uitvaartverzorger Alphega. Daarbij dient er onderling 1,5 meter afstand genomen kunnen worden.

Restaurants worden per 1 juni tot maximaal 30 personen opgengesteld. Hierdoor ontstaat er weer de mogelijkheid tot het houden van een nazit in kleine kring in uitvaartcentra, kerken of crematoria, waarbij koffie, thee en andere catering kan worden genuttigd. Er zijn nog wel strenge voorwaarden verbonden hieraan: denk aan de onderlinge afstand van 1,5 meter, geen etenswaar op schalen die door meerdere personen gebruikt worden én ook zal de bediening voldoende afstand moeten kunnen blijven houden. 

Maatregelen vanaf 1 juli 2020
Indien het coronacirus voldoende gecontroleerd kan blijven worden, zullen na de verwachte datum van 1 juli, de maximale personenaantallen bij uitvaarten weer worden opgeschroefd tot 100 personen.
Let wel, de onderlinge 1,5 meter afstand blijft van kracht.

Ook zullen per 1 juli restaurants weer verruimd worden opengesteld tot maximaal 100 personen. Dit biedt uitvaartcentra, kerken en crematoria ook weer mogelijkheden tot het schenken van koffie of thee etc. tijdens een nazit. Er zijn nog wel strenge voorwaarden verbonden hieraan: denk aan de onderlinge afstand van 1,5 metergeen etenswaar op schalen die door meerdere personen gebruikt worden én ook zal de bediening voldoende afstand moeten kunnen blijven houden.

De bovenstaande maatregelen gelden voor ALLE uitvaarten, ook wanneer er verder geen sprake is van overlijden door het coronavirus.

 

Condoleren

Niets is waardevoller dan elkaar steun te betuigen, bijvoorbeeld door te omhelzen, bij het verlies van een dierbare. Door het coronavirus zijn maatregelen afgekondigd dat we, ter bescherming van onze gezondheid, geen handen meer schudden en dat we het sociale en fysieke contact tot het minimum moeten beperken.

 

Een respectvol alternatief voor handen schudden

Uw hand op uw hart leggen en uw condoleance uitspreken.
Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.

 

Risico op besmetting na overlijden

De meeste mensen die overlijden door een besmetting met het coronavirus, overlijden in een ziekenhuis. 

De overledene draagt het virus nog wel bij zich maar de besmetting is beperkt aangezien het virus wordt overgedragen via hoesten en niezen. 

Bij de verzorging van de patiënt hebben verplegers zich extra beschermd. Na het overlijden blijft dat zo. 

Mensen die met de overledene in aanraking komen, zoals overledenenverzorgers, dragen beschermende kleding. Ook in contact met nabestaanden zullen zij voorzichtig zijn en kunnen beschermende middelen dragen/gebruiken om zowel u als zichzelf te beschermen tegen mogelijke besmetting. 

 

Thuis opbaren?

Gelukkig kan er nog steeds gekozen worden om thuis op te baren. GGD en RIVM zien geen redenen om dit niet te doen. Uiteraard houdt Alphega de berichtgeving van het RIVM en brancheorganisaties hierover in de gaten.

Elders opbaren?

De overledene kan ook in een uitvaartcentrum opgebaard worden. Als de overledene nog niet is verzorgd in het mortuarium van het ziekenhuis, kan ook de verzorging in het uitvaartcentrum plaatsvinden.
Alphega heeft (nood)maatregelen getroffen om te kunnen waarborgen dat voor een ieder lokaal en waardig afscheid genomen kan worden. De meeste (nood)maatregelen zijn inmiddels weer terug geschaald, nu het virus meer onder controle blijkt te zijn. Meer informatie over de opbaarfaciliteiten van Alphega kunt u lezen op de pagina: link.

 

Voorzorgsmaatregelen bij het bespreken van de uitvaart

U als nabestaande heeft nauw contact gehad met de overledene tijdens zijn ziekte en mogelijk ook daarvoor. 

Bij een besmetting is de GGD direct in actie gekomen en heeft contact-onderzoek gedaan bij de familieleden en overige personen met wie de patiënt/overledene in contact is geweest. 

De uitvaartverzorger van Alphega zal u vragen of u inderdaad gecheckt bent alvorens hij met u de uitvaart gaat regelen. Hij moet u deze vraag stellen gezien het besmettingsrisico. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 

Moet de kist direct gesloten worden en blijven?

Nee, op dit moment is er geen aanleiding om de kist direct te sluiten, ongeacht of de overledene in contact is geweest met het virus. Nabestaanden kunnen het hoofd van een overledene in een kist beter niet meer aanraken met bijvoorbeeld een zoen. Aangezien het coronavirus zich vooral via de lucht door druppels uit de neus en keel verspreidt, is het gezicht een plek waar die nog goed kunnen zitten. Het coronavirus zou, volgens de GGD, nog één tot drie dagen besmettelijk kunnen zijn via een overledene onder koele amstandigheden met een hoge luchtvochtigheid. Onderzoek wijst uit dat besmettelijke ziekten meestal na enkele uren tot een dag zijn verdwenen.

 

Ingezonden vraag 1: "Moet een overledene door het coronavirus verplicht worden gecremeerd?"

Via het onderstaande formulier ontvingen wij deze vraag.
Het antwoord: Nee, er vinden nog altijd zowel begrafenissen én crematies plaats. Alphega kan de wens van de overledene of nabestaanden op dit punt dus blijven uitvoeren. Overlijden door het coronavirus maakt geen verschil met de gebruikelijke situatie waar een ieder kan kiezen voor een crematie óf voor een begrafenis.

 

Ingezonden vraag 2: "Moet na een thuisopbaring van een door corona overleden persoon het huis in quarantaine?"

Via het onderstaande formulier ontvingen wij deze vraag.
Het antwoord: Nee, een door het coronavirus overledene kan het virus niet meer verspreiden, omdat dit gebeurt tijdens ademen, niezen of hoesten. De omgeving rondom een overledene is dus veilig en blijft uiteraard ook veilig nadat de overledene niet meer thuis is. Het huis hoeft dus niet in quarantaine.

 

Ingezonden vraag 3: "Hoe wordt een door corona overleden persoon vervoerd"

Via het onderstaande formulier ontvingen wij deze vraag.
Het antwoord: Er zijn geen beperkingen in de wijze waarop een overledene, al dan niet door het toedoen van het coronavirus, vervoerd mag worden. De medewerkers van Alphega prefereren het vervoer van de overledene in een uitvaartkist en per reguliere rouwauto voor alle verplaatsingen. Dus ook vanaf bijvoorbeeld het zieken- of verpleeghuis naar de opbaarlocatie of verzorgingsruimte.

Mist u op deze pagina informatie of een antwoord op een vraag, laat het aan ons weten middels het onderstaande formulier. Wij zullen uw opmerking of vraag zo spoedig mogelijk behandelen en plaatsen op deze pagina.

Wenst u vrijblijvend meer informatie?

Vul onderstaand formulier in met uw vraag en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.